การขนย้ายกับงบค่าใช้สอย

การขนย้ายกับงบค่าใช้สอย

ค่าเงินบาทได้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดเวลาทุกๆวันผลกระทบที่จะตามมามีทั้งผลดีและผลเสีย โดยเราได้วิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ท่านได้เข้าใจพื้นฐานซึ่งเป็นความรู้ และเรามองว่านักธุรกิจเข้าใจดีอยู่แล้ว เราเลยให้ข้อมูลสำหรับท่านผู้อ่านทั่วไปได้รู้เรื่องที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเท่านั้น

เริ่มต้นกันเลยนะครับ การขนย้ายที่เป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศเช่น การขนย้ายสินค้าเป็นการทำสัญญาซื้อขาย หากค่าเงินเราแข็งตัวคือเงินบาทแข็งตัวนะครับ เราก็จะได้ราคาของค่าเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการขนส่งกรณีที่เราเป็นเจ้าของเรือเอง หรือหาเราส่งด้วยบริการขนย้ายสินค้า เราก็จ่ายค่าจ้างลดลง หากคิดในอัตราสกุลเงินดอลล่าร์  เห็นมั้ยละครับเรื่องบางเรื่องมีผลกระทบต่อเราแต่เราไม่ได้รู้ไปถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนจึงละเลยไป หรือไม่ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว

อ่านแง่คิดนี้แล้วท่านอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเราต้องเสียอะไรไปบ้างจากการขนย้ายที่ถูกลง ตัวอย่างที่จะแนะนำต่อไปนี้ คือตัวอย่างง่ายๆของผลที่เกิดจากการขนย้าย หากการขนย้ายราคาถูกลง ต้นทุนของเจ้าของสินค้าก็ลด เราในฐานะผู้บริโภคสินค้าก็จะได้สินค้าในราคาถูกลงตามไปด้วย แต่หลายคนอาจจะแย้งว่าไม่เห็นเคยลดลงเลย จริงๆแล้วราคาไม่ได้คิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณโดยตรงเพียงอย่างเดียว ในเวลานั้นอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาในระบบด้วยก็เป็นได้ ราคาสินค้าจึงไม่ได้น้อยลง หลักการขั้นแรกที่เราแนะนำลองขบคิดกันดูนะครับ อาจจะจุดประกายความคิดได้อีกมากมายก่ายกอง