การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์มีความสำคัญเปรียบเสมือนกับหัวใจของรถยนต์ แม้ว่าแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนเมื่อถึงกำหนดเวลา แต่ถ้าไม่รู้จักดูแลรักษาแบตเตอรี่ให้ดี อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลง มีผลให้ต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้น เสียเวลาและเสียเงินไม่ใช่น้อย ดังนั้นขั้นตอนการดูแลแบตเตอรี่จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับผู้ใช้รถยนต์

battery-2
อย่างที่รู้กันว่าแบตเตอรี่รถยนต์มีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ แบบเปียกและแบบแห้ง การจะเลือกใช้แบตเตอรี่แบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ แบตเตอรี่แบบแห้งจะมีราคาค่อนข้างแพง แต่มีข้อดีคือไม่ต้องดูแลและเติมน้ำกลั่นบ่อยนัก ในขณะที่แบตเตอรี่แบบน้ำเหมาะกับคนที่ชอบดูแลรถด้วยตนเอง เพราะต้องคอยหมั่นเติมน้ำกลั่น แต่ประหยัดมากกว่า
การดูแลแบตเตอรี่จะต้องเริ่มจากการหมั่นตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่อยู่เสมอ หากมีอาการบวมผิดรูปหรือแตกร้าว ควรรีบหาสาเหตุโดยด่วน เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเกิดจากสิ่งผิดปกติต่างๆอย่างความร้อน การระบายแรงดันไม่ดี ประจุไฟเกิน ซึ่งต้องรีบทำการแก้ไข
การเติมน้ำกลั่นให้แบตเตอรี่ควรเติมให้พอดี ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป เพราะหากเติมมากจนสูงกว่าระดับที่กำหนดจะทำให้เกิดคราบเกลือได้ง่าย หมั่นทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่อยู่เสมอ อย่าให้มีคราบเกลือติดอยู่ เพราะจะทำให้ประจุไฟได้ยาก
ตรวจระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่อยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งตรวจสอบระบบไฟชาร์จอยู่เสมอ และในช่วงอากาศเย็นควรหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป เพราะการกระจายของน้ำกลั่นและน้ำกรดจะน้อยลงกว่าปกติ