คัดเลือกโต๊ะทำงานอย่างไรให้คุ้มค่า

คัดเลือกโต๊ะทำงานอย่างไรให้คุ้มค่า

จะเลือกโต๊ะทำงาน บางครั้งบางคราวเราก็อาจจะนึกไม่ออกว่านอกจากความสวยงามแล้ว ควรมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยหรือไม่ วันนี้มีหลักง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกใช้โต๊ะทำงานมาฝาก

1. คุณภาพของโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานผลิตมาจากวัสดุต่างรูปแบบ ถ้าอยากได้โต๊ะทำงานที่มีคุณภาพดีอยู่กับเราได้นานคงทนถาวร เราควรพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ในการทำโต๊ะ และการประกอบติดตั้งที่ได้มาตรฐาน เช่นถ้าเป็นวัสดุไม้ควรเลือกดูชนิดและความหนาของไม้ ถ้าเป็นเหล็กก็ควรดูว่าเหล็กมีความหนาและน้ำหนักมากน้อยเพียงใด ถ้าผลิตจะวัสดุที่เป็นลามิเนท ก็พิจารณาจากความหนาของวัสดุเช่นเดียวกัน

2. ลักษณะในการใช้งาน ควรเลือกให้พอเหมาะกับลักษณะในการใช้งาน โต๊ะทำงานมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประโยชน์ในการใช้งานของผู้ใช้ ถ้าคุณทำงานเฉพาะด้านเอกสาร ควรเลือกโต๊ะทำงานแบบธรรมดา ที่สามารถวางเอกสารได้อย่างเหมาะสม ถ้าคุณต้องทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรเลือกโต๊ะที่มีที่ตั้งของจอคอมพิวเตอร์ คีบอร์ด และ CPU แต่ถ้าเป็นนักเขียนแบบโต๊ะทำงานของคุณก็จะเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับใช้ในการเขียนแบบ  เพื่อประโยชน์ในการเอื้อต่อการทำงานและสรีระของร่างกาย

3. ขนาดของโต๊ะทำงาน การเลือกขนาดของโต๊ะทำงานควรสังเกตสิ่งอื่นเป็นองค์ประกอบด้วย เช่น ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน หรือขนาดของออฟฟิศ

4. ความชอบของผู้ใช้ เพราะในชีวิตประจำวันผู้ใช้จะเป็นคนที่ต้องอยู่กับโต๊ะทำงานมากที่สุด โดยเหตุนั้นการเลือกรูปแบบต่างๆ ขอโต๊ะทำงาน ตามความชอบของผู้ใช้ยังเป็นตัวช่วยส่งเสริมความตั้งใจในการทำงานได้อีกด้วย

5. สี ควรเลือกสีสันให้เข้าชุดและกลมกลืนไปกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในออฟฟิศ ตัวอย่างเช่น ตู้ เก้าอี้ พื้นห้อง สีของห้อง เพื่อเสริมภาพลักษณะของออฟฟิศ ให้ดูดี สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย สำหรับผู้พบเห็น