ไม่ใช่แค่อาชีพเต้นกินรำกินเหมือนเดิมอีกแล้ว

วงการบันเทิงสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่า อาชีพเต้นกินรำกินนั้น มาใช้กับสมัยปัจจุบันไม่ได้แล้วละ เพราะวงการบันเทิงเดี๋ยวนี้เติบโตขึ้นมากๆ จึงได้กลายคืออาชีพที่ใฝ่ฝันของใครต่อหลายคน ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น จนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วก็มี ซึ่งจะคงจะเห็นดาราหน้าใหม่ๆตามข่าวบันเทิง ละครทีวีมากมาย วงการบันเทิงนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจในการครอบคลุมสื่อไว้อย่างครบครัน พร้อมด้วย ข่าวบันเทิงเหล่านี้หละเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผมได้เห็นทั้งเบื้องหน้าพร้อมกับเบื้องหลังของวงการบันเทิงอื่นๆมาก ทั้งเบื้องหน้าที่ฉันจะน่าจะเห็นวงการบันเทิงเต็มไปเช่นกันดารา นักปรากฏที่มีความสามารถ มีสรรพคุณเพียบพร้อม ส่งผลให้ผู้บริโภคอย่างกระผมคล้อยตามพร้อมกับเห็นดีเห็นงามไปซะทุกอย่าง แต่ใช่ว่าข่าวบันเทิงจะอาจทำข่าวอันดีงามอย่างเดียว เมื่อเจาะลึกลงไปนั้นวงการนี้ไม่ได้สวยงามงามอย่างที่เห็น เนื่องจากสื่อนี่หละทำให้พวกดารา นักแสดง ทำเรื่องมายาต่างๆนาๆออกมาให้ผู้บริโภคอย่างฉันได้เชื่อกัน โดยเฉพาะเหล่าเยาวชน วัยรุ่น ที่ต่างก็ความอยากได้ให้ตัวเองคือดารา นักปรากฏกันทั้งนั้น หรือไม่ ไม่ก็อยากจะอาจจะใกล้ชิดดารา นักแสดงที่กระผมชอบอีกด้วยการคือแฟนคลับนั่นเอง ไม่ว่าคงไงแล้วนั้น ต่อให้วงการบันเทิงจะคงจะมีเบื้องลึกหนาบางอย่างไร ก็ยังยังมีความสวย มีเอกลักษณ์ในตัวเองที่น่าค้นหา ซึ่งความงดงามงามพร้อมด้วยความล้มเหลวที่กระผมได้เห็น และวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นเกิดจากพวกดารา นักแสดง ที่ประพฤติตัวกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะอาจจะผ่านไปสักกี่ปี วงการบันเทิง ก็คือ วงการมายา อยู่วันยังค่ำ แต่อย่างน้อย วงการบันเทิง ก็ถูกเปิดกว้างและไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินอีกต่อไป

คุณรู้จักสื่อดีแค่ไหน

ครั้งนี้จะน่าจะมาสนทนาถึงสภาพของสื่อที่เราทั้งหลายติดตามเสพข่าวสารจากสื่อที่นำชักจูงข่าวสารหลากหลายหลายรูปแบบให้เราได้คิดวิเคราะห์ หากข้าพเจ้าเข้าใจพร้อมด้วยมีความรับรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสื่อนั้นๆ ฉันจะอาจคือผู้เสพข่าวสารอย่างมีความสุขพร้อมกับได้ประโยชน์จากสื่อเหล่านั้นอย่างเต็มที่ กระผมแบ่งสื่อออกคือ 4 กลุ่มทั้งนี้ สื่อระหว่างบุคคล เป็นสื่อที่ประชาชนใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ไกลไกลกัน คือสื่อที่ใช้เฉพาะบุคคล มีลักษณะคือส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับการสื่อสารในขณะนั้น ๆ เป็นต้นว่า โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุค เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ทำภาระช่วยให้การส่งสารระหว่างผู้ส่งถึงผู้รับที่อยู่ไกลห่างเหินกัน สามารถสื่อถึงกันอย่างราบรื่น สื่อมวลชน กระผมเรียกกลุ่มผู้สร้างภาระสื่อสารข่าวว่าสื่อมวลชน มี่หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารหรือว่าผู้ชม เป็นจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันได้ โดยทั่วไปแล้วสื่อมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ พร้อมด้วยสมัยนี้ประกอบถึงเวปไซด์สื่อออนไลน์ทั้งหลาย สื่อมวลชนนี้มีประโยชน์ในแง่ของการเผยแพร่ข่าวสารไปคงมวลชน ได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว สื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อซึ่งถูกพัฒนาขึ้นไปเพื่อใช้เพื่อให้แจ้งข่าวสารในหน่วยงาน แอคทีวีตี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โควตาและกลุ่มผู้รับข่าวสารมีสภาพที่แน่นอน เมื่อเทียบกับสื่อมวลชนแล้ว สื่อเฉพาะกิจ จะคงจะแคบกว่าในแง่ของการเข้าถึงผู้รับสาร เป็นต้นว่า นิตยสารเพื่อจะการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานต่างๆนั่นเอง สื่อประสม ตัวอย่างเช่น การนำสื่อทั้ง 3 สไตล์ ข้างต้น ไปใช้ในการสื่อสารอันจะอาจทำให้การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ มีประสิทธิผลเติมเยอะแยะขึ้น หากผมมีการใช้โดยรู้จักข้อดีและข้อเสียของสื่อแต่ละประเภท เข้าใจ ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมการรับข่าวสาร มีการคิดวิเคราะห์ใช้สื่อให้เหมาะแก่วัตถุประสงค์ในการสื่อสารแล้ว… Continue reading คุณรู้จักสื่อดีแค่ไหน